Football - Nordonia Jamboree @ Kenston - Dennis Pylypiak